Tổng Quan Về Quản Trị Nguồn Nhân Lực – HRM Là Gì?

Tổng Quan Về Quản Trị Nguồn Nhân Lực – HRM Là Gì?

Khi nói về quản trị nhân sự, ta thường nghĩ đến những vấn đề con người trong doanh nghiệp cần được giải quyết. Vậy đâu là một cách quản trị nhân sự hiệu quả?

Định nghĩa về HRM – Quản trị nguồn nhân lực

Ta có thể thấy, không có một khái niệm chung cho câu hỏi “Quản trị Nguồn nhân lực (HRM) là gì?”, tuy nhiên, với những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, chúng ta có thể chỉ ra rằng:

Quản trị nguồn nhân lực là tất cả các hoạt động, chính sách và các quyết định quản lý liên quan và có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp và cán bộ công nhân viên của nó. Quản trị nguồn nhân lực đòi hỏi phải có tầm nhìn chiến lược và gắn với chiến lược hoạt động của công ty”.

Định nghĩa về HRM - Quản trị nguồn nhân lực

Vậy, nếu quản trị nhân lực đòi hỏi phải cần có tầm nhìn chiến lược và gắn bó cùng hoạt động của công ty, thì một doanh nghiệp cần đánh giá dựa trên yếu tố nào để đánh giá một hoạt động quản trị hiệu quả?

Khi bạn nhắc đến từ “Quản trị”, chúng ta phải hiểu rằng nó đã bao gồm các khía cạnh nguồn nhân lực liên quan đến cơ cấu, điều hành và phát triển:

Về Cơ cấu: Xây dựng cách lãnh đạo cho nguồn nhân lực, tạo cho nguồn nhân lực các hệ thống (phù hợp với các yếu tố bên trong và bên ngoài DN) để điều khiển quá trình.

Về Điều hành: Với việc điều hành này bạn phải chỉ đạo nhân lực qua việc cách ứng xử của nhân viên qua quá trình lãnh đạo nhân viên và kiểm soát hoạt động làm việc của nhân sự

Về Phát triển: Là động lực mà các lớp lãnh đạo sẽ hướng nhân viên đến để học hỏi và hoàn thiện liên tục các kỹ năng cần thiết, nhằm xây dựng cơ cấu tổ chức và điều hành tổ chức

Định nghĩa về HRM - Quản trị nguồn nhân lực

Thế nhưng, để nói đến vai trò quản trị nhân sự hiệu quả, chúng ta cũng cần phải phân loại ra những chức năng chính mà hoạt động Quản trị nhân lực cần áp dụng.

Các chức năng của Quản trị nguồn nhân lực – HRM

Để nói về các chức năng chính của Quản trị nguồn nhân lực, đặc biệt là với nhân lực tại thị trường Việt Nam, ta có thể tập trung vào 4 nhóm chức năng chính là:

Thu hút, tuyển chọn và bố trí nhân sự

Chức năng này đóng vai trò rất quan trọng, nhằm đảm bảo đủ số lượng nhân viên với trình độ, kỹ năng, phẩm chất phù hợp với công việc và bố trí họ vào đúng công việc để đạt được hiệu quả cao nhất.

Phát triển nhờ vào đào tạo và khai thác

Nhóm chức năng này nhằm nâng cao trình độ lành nghề, các kỹ năng và các nhận thức mới cho nhân viên. Đào tạo, phát triển hướng đến nâng cao các giá trị của tài sản nhân lực cho doanh nghiệp nhằm tăng khả năng cạnh tranh cũng như tăng khả năng thích ứng với môi trường đầy thay đổi.

Duy trì và sử dụng nguồn nhân lực

Các chức năng của Quản trị nguồn nhân lực – HRM

Chức năng này nhằm vào việc sử dụng có hiệu quả nguồn nhân sự. Chức năng này hướng đến sự phát huy tối đa khả năng làm việc của nhân viên đồng thời tạo ra sự gắn bó trung thành với tổ chức. Các chính sách liên quan đến động viên đúng đắn sẽ góp phần nâng cao tinh thần và nhiệt tình cho nhân viên.

Thông tin và dịch vụ về nhân sự 

Chức năng này nhằm cung cấp các thông tin có liên quan đến người lao động và thực hiện các dịch vụ mang tính phúc lợi cho nhân viên. Các thông tin về lao động bao gồm các vấn đề như: chính sách tiền lương, tiền công, thông tin về tuyển dụng, đề bạt, đào tạo, đánh giá kết quả công việc, các thông tin liên quan đến quan hệ lao động hay các thông tin về an toàn và bảo hộ lao động… Thực hiện tốt chức năng này nhằm thỏa mãn sự hài lòng cho nhân viên. Họ cảm thấy được tôn trọng khi mà không có gì là bí mật đối với họ.

Chức năng này còn bao gồm các dịch vụ có tính phúc lợi cho nhân viên như: chương trình chăm sóc y tế, bảo hiểm, phân chia phúc lợi, cổ phiếu. Các chương trình như vậy là động lực cho nhân viên gắn bó lâu dài với tổ chức.

Nguồn bài viết : https://dx.smartosc.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *