Chuyển Đổi Số Trong Tuyển Dụng & Quản Trị Nhân Sự

Chuyển Đổi Số Trong Tuyển Dụng & Quản Trị Nhân Sự

Thời đại “Chuyển đổi số” bùng nổ Theo Aaron Levie – một doanh nhân người Mỹ, CEO của công ty đám mây doanh nghiệp Box nói: “Mười năm tiếp theo của Công nghệ thông tin sẽ là về việc chuyển đổi toàn bộ doanh nghiệp của bạn”. Điều đó cho thấy, các doanh nghiệp Việt […]