Tại Sao Nên Dùng Phần Mềm Quản Trị Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp?

Tại Sao Nên Dùng Phần Mềm Quản Trị Nhân Sự Trong Doanh Nghiệp?

Phần mềm quản trị nhân sự đang dần dần giúp sức cho các nhà quản lý nhân sự đơn giản các công việc của mình đi đáng kể. Chúng ta cũng tìm hiểu những lợi ích mà phần mềm quản trị nhân sự mang lại cho doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại.

Phần mềm quản trị nhân sự đang dần dần giúp sức cho các nhà quản lý nhân sự đơn giản các công việc của mình đi đáng kể. Như chúng ta đều biết quản trị nhân sự có vai trò vô cùng to lớn trong hoạt động kinh doanh. Chúng ta cũng tìm hiểu những lợi ích mà phần mềm quản trị nhân sự mang lại cho doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại.

Đối với mỗi doanh nghiệp nếu quản trị nhân sự kém hoặc không biết quản trị nhân sự thì dù có tài chính dồi dào, tài nguyên vật tư­ phong phú, máy móc thiết bị hiện đại thì cũng trở nên vô ích. Việc quản trị nhân sự sẽ tạo ra văn hóa của công ty và tạo ra sự đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong công việc hay sự bất ổn định, căng thẳng trong công ty.

Như chúng ta đã biết, các chức năng cơ bản của quản trị bao gồm:

 • Chức năng hoạch định
 • Chức năng tổ chức
 • Chức năng lãnh đạo
 • Chức năng kiểm tra

Căn bản nội dung của quản trị nhân sự chính là việc thực hiện chức năng tổ chức của quản trị căn bản. Chức năng của tổ chức chính là quản trị tài nguyên nhân sự, bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:

 1. Phân tích công việc
 2. Tuyển dụng nhân viên
 3. Đào tạo và nâng cao năng lực chuyên môn cho nhân viên
 4. Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động thông qua việc sử dụng hệ thống kích thích vật chất và tinh thần đối với nhân viên.
Related Posts:  Phần mềm Nhân sự tùy biến – Ưu điểm và Nhược điểm

Quy trình quản lý nhân sự  sẽ gắn liền với việc tổ chức, bất kỳ doanh nghiệp nào hình thành và hoạt động thì đều phải có bộ phận tổ chức.

Vai trò của quản trị nhân sự

Quản lý và đề ra chính sách trong doanh nghiệp:

Bộ phận quản trị nhân sự đóng vai trò chủ yếu trong việc quản lý chính sách, nhằm đảm bảo rằng chính sách do Nhà nước quy định được thực hiện đúng và đầy đủ trong doanh nghiệp. Ngoài ra dựa vào mục tiêu của tổ chức để đề ra và giải quyết các chính sách trong phạm vi của doanh nghiệp.

Quản lý và đề ra chính sách trong doanh nghiệp:

Tư­ vấn nhân sự cho các bộ phận khác:

Một bộ phận nào đó trong doanh nghiệp có thể có vấn đề công nhân bỏ việc, bộ phận có tỷ lệ công nhân vắng mặt cao, bộ phận khác có vấn đề thắc mắc về chế độ phụ cấp… Trong tất cả các vấn đề trên, người phụ trách về nhân sự và nhân viên bộ phận nhân sự nắm vững chính sách nhân sự của Nhà nước và doanh nghiệp đảm nhận việc giải quyết các vấn đề khó khăn cụ thể và t­ư vấn cho người đứng đầu doanh nghiệp giải quyết những vấn đề phức tạp.

Kiểm tra nhân viên:

Hệ thống quản lý nhân sự thúc đẩy hiệu quả làm việc của nhân viên thông qua quá trình đánh giá năng lực. Ví dụ như đánh giá và phát triển năng lực lãnh đạo cho cấp quản lý hoặc đánh giá hành vi.

Những việc này hướng nhân viên hành động theo năng lực của họ và cũng cung cấp các dự tính để đạt được tiến bộ. Năng lực của nhân viên theo vai trò của họ sẽ được giám sát thường xuyên. Với khái niệm này, các nhân viên có thể cho ra một phác thảo về mục tiêu và cách tiến đến mục tiêu cuối cùng nhằm giúp phát triển bản thân. Bằng cách này, nhân viên được thúc đẩy và thực hiện công việc tốt hơn.

Kiểm tra nhân viên

 Kiểm tra thông qua việc đo l­ường, đánh giá, phân tích các đơn khiếu nại, các tai nạn lao động, các kỳ hạn chấm dứt hợp đồng, lý do vắng mặt của nhân viên, các biện pháp kỷ luật, thúc đẩy các bộ phận khác quản trị tài nguyên nhân sự có hiệu quả hơn. Các cuộc kiểm tra các bộ phận quản trị nhân sự phải được thực hiện bằng văn bản thông báo cho các bộ phận được kiểm tra biết và báo cáo lên nhà quản trị cấp trên của doanh nghiệp.

Quản lý nhân sự dường như là 1 chu trình khá phức tạp cùng khối lượng vô cùng lớn và rất dễ gây nhầm lẫn chính vì lẽ đó chúng ta càng cần phải áp dụng Công nghệ thông tin để giúp đơn giản hóa các vấn đề liên quan đến nhân sự, tính lương công nhân viên theo đặc thù của từng doanh nghiệp. Vậy phần mềm quản trị nhân sự sẽ làm được những gì?

Quản lý nhân sự trên phần mềm

 • Tự động hóa các thao tác về quản lý giám sát nhân sự, giảm sự phức tạp cho những nhà quản lý nhân sự.
 • Tổ chức nhân sự chuyên nghiệp, hiện đại tạo một nền tảng vững chắc cho hoạt động của Công ty.
 • Hỗ trợ các công cụ giám sát và đánh giá nhân sự hiệu quả
 • Cung cấp đầy đủ các báo cáo nhân sự – tính lương theo nhu cầu quản lý của doanh nghiệp cũng như các loại báo cáo tiêu chuẩn theo quy định của Nhà nước một cách hiệu quả, nhanh chóng và chính xác.
Related Posts:  Phần mềm quản trị nhân sự, công cụ cứu nguy cho nhà quản lý

Tra cứu thông tin – báo cáo nhân sự

Tra cứu thông tin – báo cáo nhân sự
 • Quản lý nhân sự: Quản lý thông tin chung, thông tin cá nhân, thông tin gia đình, trình độ học vấn, quá trình đào tạo, quá trình công tác, kỹ năng chuyên môn, quá trình tham gia bảo hiểm, … của cán bộ công nhân viên trong công ty.
 • Với kiểu lọc linh động: Hệ thống cho phép người sử dụng lọc theo bất cứ tiêu thức nào mà người sử dụng muốn lọc. Đồng thời cho phép kết hợp lọc theo nhiều trường thông tin nhân sự kết hợp.

Quản lý chấm công:

phần mềm quản trị nhân sự cho phép chấm công theo ngày hoặc theo tháng, với phương pháp chấm công thủ công hoặc lấy dữ liệu tự động từ máy chấm công.

 • Cho phép khai báo linh động các loại công, kiểu công.
 • Cập nhật chấm công linh động, dễ dàng như một bảng Excel.

Phần mềm quản trị nhân sự : tính lương

 • Cung cấp các chức năng trợ giúp người sử dụng trong việc tính lương hàng tháng cho cán bộ, nhân viên. Đồng thời, nó cung cấp báo cáo sẵn sàng cho hệ thống kế toán trong việc hạch toán lương, thuế, bảo hiểm hàng tháng.
 • Với việc thiết kế mở, hệ thống tính lương dễ dàng tùy biến trong việc áp dụng, đáp ứng các nhu cầu đặc thù khác nhau của các doanh nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *