Tự động hóa lực lượng bán hàng với phần mềm CRM

Tự động hóa lực lượng bán hàng với phần mềm CRM

Tự động hoá bán hàng như thế nào? làm sao để có thể tự động hoá bán hàng hiện nay. Hiểu được nhu cầu của bạn hôm nay SmartOSC DX tư vấn giúp tự động hóa lực lượng bán hàng với phần mềm CRM cho các doanh nghiệp hiện nay.

Tự động hoá bán hàng là như thế nào?

Tự động hóa lực lượng bán là một chức năng quan trọng của phần mềm CRM, cho phép dõi theo và tăng cường các hoạt động của đội ngũ bán hàng. Tự động hóa lực lượng bán hàng bao gồm nhiều hoạt động như Quản lý đầu mối, Quản lý Cơ hội, Quản lý Khách hàng & Liên hệ, Quản lý bán hàng, Dự báo bán hàng, Phân tích bán hàng…

Quản lý đầu mối

Đầu mối là manh mối ban đầu cho hoạt động bán hàng và phần mềm CRM chuẩn mực hỗ trợ đội ngũ bán hàng các chức năng quản lý Đầu mối bán hàng sau đây:

 • Quản lý Đầu mối từ A-Z (từ việc tạo ra đầu mối đến chuyển đổi chúng thành cơ hội, nghĩa là tiềm năng)
 • Thu thập Đầu mối trực tiếp từ trang web của bạn và chuyển vào cho phần mềm CRM bằng cách sử dụng các thành phần mở rộng
 • Tùy chỉnh các biểu mẫu đầu mối trực tuyến theo các yêu cầu của tổ chức
 • Nhập đầu mối từ các nguồn bên ngoài, chẳng hạn Web, triển lãm thương mại, hội thảo, mail trực tiếp, và các chiến dịch marketing
 • Gán thêm nhiều sản phẩm chợ đầu mối
 • Phân loại đầu mối cho chu trình bán tiếp theo dựa trên thông tin chi tiết thu thập được về đầu mối
 • Chuyển đổi đầu mối vào các Cơ hội bán, Khách hàng và Liên hệ chỉ với một Click chuột
 • Nhập tất cả đầu mối từ danh sách tạo bởi các ứng dụng bên ngoài
 • Tạo và tùy biến hoàn toàn báo cáo về đầu mối
 • Xuất dữ liệu về đầu mối ra các phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice®, các các công cụ phân tích khác.
Related Posts:  Tìm hiểu hiện trạng và mục tiêu khi doanh nghiệp dùng phần mềm chăm sóc khách hàng CRM

Quản lý cơ hội

Nhân viên bán hàng cần phải theo dõi và theo đuổi mọi Cơ hội bán hàng để tối đa hóa sự thành công của họ. Quản lý cơ hội bán hàng là một chức năng quan trọng được phần mềm CRM hỗ trợ. Trong một số hệ thống phần mềm CRM, cơ hội còn được được gọi là tiềm năng, các tính năng quản lý cơ hội của phần mềm CRM bao gồm:

 • Theo dõi mọi cơ hội bán hàng trong một chu trình bán
 • Kết hợp các cơ hội bán với Khách hàng, Liên hệ, các Hoạt động, và các phân hệ khác để có một tầm nhìn tốt hơn về các Cơ hội bán
 • Kết xuất các Báo giá, Đơn hàng và Hóa đơn từ các Cơ hội
 • Tạo và tùy chỉnh hoàn toàn các báo cáo Cơ hội
 • Kết xuất danh sách các cơ hội ra các phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice® và các ứng dụng phân tích khác

Quản lý Khách hàng là gì?

Quản lý Khách hàng là trung tâm của hoạt động bán hàng, và phần mềm CRM cung cấp một số tính năng quản lý khách hàng:

 • Theo dõi tất cả các Khách hàng với các thông tin liên quan như địa chỉ, Liên lạc, Cơ hội, các trường hợp, và các chi tiết khác từ kho dữ liệu chung
 • Xác định các mối quan hệ mẹ-con giữa các khách hàng và các công ty thành viên của họ hoặc bộ phận phối thuộc khác
 • Nhập Khách hàng từ các ứng dụng bên ngoài như ACT, GoldMine, và các ứng dụng khác
 • Kết xuất Báo giá, Đơn hàng và Hóa đơn cho Khách hàng
 • Theo dõi lịch sử mua hàng của Khách hàng, phân tích các cơ hội bán và bán thêm cho Khách hàng
 • Tạo và tùy biến hoàn toàn báo cáo Khách hàng
 • Kết xuất danh sách Khách hàng ra các phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice®, và các công khác để phân tích các mô hình mua hàng của khách hàng, qua đó thiết lập các chương trình gây dựng lòng trung thành của khách hàng.
 • Đính kèm tài liệu cụ thể vào thông tin khách hàng cho mục đích tham chiếu nhanh trong tương lai.
Related Posts:  06 Bước Giúp Doanh Nghiệp Lựa Chọn Phần Mềm CRM Phù Hợp

Xem thêm bài viết: Các phần mềm crm tốt nhất hiện nay

Quản lý liên hệ

Quản lý Liên hệ là một yêu cầu quan trọng của quá trình bán hàng, phần mềm CRM cung cấp một số chức năng quản lý liên hệ để đảm bảo đội bán hàng khai thác tối đa hiệu quả danh sách liên hệ của họ.

 • Theo dõi tất cả các địa chỉ Liên hệ với Cơ hội, các trường hợp, các Hoạt động, và các chi tiết khác có liên quan từ kho dữ liệu chung
 • Tạo hệ thống phân cấp các địa chỉ liên lạc trong một công ty để có sự phối hợp tốt hơn trong khi giao dịch với khách hàng
 • Nhập địa chỉ Liên hệ từ các nguồn bên ngoài, chẳng hạn như ACT, GoldMine, và các ứng dụng khác
 • Kết xuất dữ liệu liên hệ ra các phần mềm bảng tính như Microsoft® Excel®, OpenOffice®, và công cụ khác có các phân tích sâu hơn
 • Đồng bộ hóa danh sách Liên hệ với Microsoft® Outlook®

Quản lý hoạt động bán hàng

Quản lý hoạt động bán hàng được sử dụng để đảm bảo các hoạt động của đội ngũ bán hàng được quản lý với năng suất tối đa. Phần mềm CRM cung cấp các tính năng quản lý Hoạt động sau đây.

 • Bổ xung tất cả các thông tin quan trọng của Khách hàng để tham chiếu và sử dụng sau này
 • Lưu trữ chi tiết tất cả các cuộc gặp và các cuộc gọi của khách hàng một cách trực quan
 • Quản lý công việc hàng ngày của người sử dụng phần mềm CRM để có một quá trình bán hàng hợp lý
Related Posts:  CRM là gì? Sự quan trọng của CRM đối với doanh nghiệp là gì?

Đội bán hàng cần hệ thống báo cáo & biểu đồ tốt để phân tích và cải thiện các nỗ lực bán hàng của họ. Phần mềm CRM cung cấp một số công cụ trong lĩnh vực này.

 • Các báo cáo dựng sẵn cho tự động hóa lực lượng bán
 • Đồ thị bán hàng theo giai đoạn
 • Đồ thị bán hàng theo tháng
 • Cơ hội bán hàng theo nguồn Đầu mối
 • Tham khảo biểu đồ theo thời gian và theo tình trạng Cơ hội

Nguồn bài viết: Quản lý quan hệ khách hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *