Điều kiện cần để việc triển khai CRM thành công

Điều kiện cần để việc triển khai CRM thành công

Nhằm giúp quý khách hàng hiểu rõ thêm các lý do triển khai CRM thất bại cũng như những điều kiện cần để triển khai CRM thành công, SmartOSC DX xin giới thiệu tới quý khách hàng bài viết sau:

Điều kiện cần để triển khai CRM thành công là gì?

 • Quyết tâm cao của ban lãnh đạo
 • Sẵn sàng thay đổi cách làm việc, cải thiện quy trình (nếu cần)
 • Có cơ chế chế tài để nhân viên liên quan nhập liệu đầy đủ trong thời gian đầu
 • CRM chỉ là công cụ, không phải “đũa thần”
 • Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá, thúc đẩy sử dụng CRM xuyên suốt và liên tục.

=>>> Xem thêm bài viết: Các phần mềm crm tại Việt Nam

Một số nguyên nhân triển khai CRM thất bại:

 • Thay đổi cơ cấu tổ chức: 29%
 • Bất ổn nội bộ/sự trì trệ: 22%
 • Không am hiểu CRM: 20%
 • Kế hoạch kém: 12%
 • Thiếu kỹ năng CRM: 6%
 • Vấn đề ngân sách: 4%
 • Vấn đề phần mềm: 2%
 • Tư vấn sai: 1%
 • Các lí do khác: 4%

Nguồn bài viết: Phần mềm quản lý mối quan hệ khách hàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *